Skip navigation

Category Archives: Nezařazené

Obdivuju schopnost Zelených si pro volby do EP vždycky vybrat symboliku s konotacemi které jim naprosto unikají. Před pěti lety bylo heslo jejich kampaně za vybudování zelené ekonomiky která přinese pracovní místa, energetickou soběstačnost a zastaví globální oteplování “Think Big”. Což byl mimo jiné název průmyslové politiky Nového Zélandu v osmdesátý letech, která měla po zvýšení cen ropy přinést ekonomický růst a energetickou soběstačnost, ale způsobila takové dluhy že následují volby vyhráli opoziční Labor Party a musela zavádět neoliberální politiku drsnější než o tom Regan a Thatcherová kdy snili ve svých vlhkých snech.

Letos má zase Federation of Young European Greens heslo “Reclaim Europe” doprovázené fotkami lidí jejiž tělo tvoří záběry z demostrací. Ne až tak netradiční způsob jak ztělesnit lidové masy (cyklistů), ale já v tom vidím úvodní ilustraci k Hobbesově Leviathanovi. Což ne že bych nepokládal za stěžejní dílo moderní politický filosofie, ale nejsem si jistý jestli to je společnost ve které FYEG chce být.

 

No a k tomu česká Strana Zelených přijde s fasa Blut und Boden videjkem:

Pomiňme to že ta druhá půlka je vylhaný FUDík, to je na jiný článek. Ale v té první jsem s děsem v duši čekal že se po zvelebení doby kdy farmáři žili v souladu s přírodními cykly objevy zlý židovský agrochemický průmysl.

Možná jsem přecitlivělý. Ale začínám mít pocit že mi to dělají naschvál.

Tak jsou prej mezi účastníkama protestů na kyjevském Majdanu náckové a fašouni,  slyšeli jste? A prej tvoří jejich aktivní a násilný jádro, víte? Jasně že slyšeli a víte, tak od třetího týdne protestů se to probralo všude, pravděpodobně i na stránkách věstníku měcholupského svazu zahrádkářů. Ale naštěstí máme mezi sebou dostatečně obětavé lidi, kteří jsou  ochotni nám to znovu připomenout a přidat varování, že sice nechtějí shazovat snahu opozice – ale že musíme být ostražití. Což je varování oduševnělé takovým způsobem, že by ho jeden čekal spíš u sedmnáctiletých fracků snažící se sbalit nějakou wannabe intošku, ale co už. Hlavně to varování smrdí starým dobrým nejsem rasista, ale…

Protože tohle neustálé poukazování na to, jak jsou mezi účastníky Majdanu i protievropské, nacionalistické, násilné živly je takovou malý milý FUDík, určený k delegitimizaci protestů. Hlavně ale: No a? Promiňme teď fakt, že protesty nejsou už od devatenáctého ledna o nějakém příklonu k EU nebo Rusku, ale o zachování základních občanských a politických svobod, které byly vykleštěny zákonem který víceméně zaváděl stanné právo. A od včerejška jsou tak nějak o holý život. Pomiňme i fakt že to s tím náckovstvím členů Svobody je takové složititejší, a spíš jako ne, a pojďme předstírat že mezi protestujícími není nikdo jiný než vyholení fašounci. Co to mění?

Nic. Copak to, jaké mají lidé politické názory a co si myslí o integraci svojí země do sousední supranacionální entity nějak souvisí s tím, že do nich střílí ostrými? Tohle přemítání nad tím jestli nejsou protestující náhodou haram a je eklhaft se s nimi stýkat mi dost připomíná meditování nad transportem Židů s tím, že se mě to vůbec netýká, a oni jsou vůbec takoví divní. Jo a nechci shazovat povstání ve Varšavském ghettu, ale měli bychom být ostražití… Židi i nácci jsou všichni lidi. A krvácejí, když je  bodnete. Nebo střelíte do hlavy. Zaslouží si stejnou ochranu jako veganský hipster co umí správně použít slovo diskurz.

Neexistuje protest který by si zasloužil kropit automatickými zbraněmi. A děsí mě, kolik lidí si tře bradavky při vyprávění o extremistech a pak prohlásí nechci shazovat úsilí opozice, ale…

Tak ÚSTRu pozastavili členství v EPMC. Teda, ne že bych ještě ráno tušil že něco takového jako Evropská platforma paměti a svědomí existuje, ustavující listiny byly podepisovány v Praze, a tak dál, ale stejně jsem se pobavil když jsem zjistil že prý “ÚSTR infiltrovali komunisté.” OLOL, řekl jsem si, to bude mezi *nejprimitivnějšími českými antiantikomunisty* nablito.

Nemýlil jsem se.

Odpoledne na svém FB vydal Michal Uhl ublogl následující:

Proč vystoupit z Platformy

Platforma evropské paměti a svědomí pozastavila ÚSTRu členství. ÚSTR prý infiltrovali bývalí komunisté. Tento krok považuji za nehoráznost. Několikanásobné zvaní předsedy platformy, aby se seznámil se situací uvnitř instituce, nebylo vyslyšeno. Snaha o komunikaci a hledání společných cest byla systematicky ignorována. Neschopnost pochopit, že český právní řád neumožňuje splnit ultimativní požadavky Platformy na kádrování členů Vědecké rady.

To nás vylučují za to, že pánové Pithart a Prečan byli v KSČ? To je výsměch československým dějinám.

Stanovy platformy žádné pozastavení členství neumožňují. ÚSTR nebyl informován o výsledcích a poměrech hlasování o pozastavení členství, nebyl informován dopředu, že se taková věc bude projednávat. Platformě chybí respekt k dodržování demokratických principů.

Celé je to velké divadlo, které nemá mezinárodní rozměr, ale je řízeno výkonnou ředitelkou z Prahy, která měla v ÚSTRu osobní neshody.

Platforma je sdružení s politickým rozměrem, které reprodukuje totalitární praktiky. 

Nechci, aby byl ÚSTR v takovém spolku. Na nejbližším zasedání rady ÚSTRu budu navrhovat vystoupení z Platformy.

Michal Uhl
člen Rady ÚSTR

Inu, jak to říct…. stanovy Platformy jsou na internetu k dispozici, stejně jako dopis oznamující a vysvětlují členství. Podíváme se na ně?

Stanovy platformy žádné pozastavení členství neumožňují. ÚSTR nebyl informován o výsledcích a poměrech hlasování o pozastavení členství, nebyl informován dopředu, že se taková věc bude projednávat. Platformě chybí respekt k dodržování demokratických principů.

Uhl má pravdu. Pozastavení členství není ve stanovách ošetřeno. Platforma udělala chybu že ÚSTR rovnou nevyloučila, k čemuž má nezpochybnitelnou pravomoc. Souhlasím. Ovšem stejně tak nemůžu ve stanovách najít nic o povinnosti informovat o výsledcích a poměrech hlasování, či informování dopředu, ale nechci křivdit, možná je to ošetřeno jinde. Jenže v samotném vysvětlovacím dopisu se píše:

V 
souladu
 s 
čl.
8 
odst.
1
 a 
2 
Stanov
 Platformy
 evropské
 paměti
 a 
svědomí,
 zájmového 
sdružení 
právnický ch
osob
 (dále 
jen 
„Platforma“),  rozhodla 
Členská
 rada 
jako
 nejvyšší 
orgán
 Platformy 
na 
výročním 
zasedání 
dne 
13.11.2013, 
že 
bude
 Ústav 
pro
 studium 
totalitních  režimů 
(dále 
jen 
„Ústav“) 
naposledy 
vyzván
 k 
poskytnutí 
informací ,
které 
již
 před tím 
odmítl 
sdělit 
Prezidentovi
 Platformy 
na
 základě jeho 
žádosti 
v 
dopise 

formulovaném 
jako 

žádost 
o 
poskytnutí 
informací
 podle 
zákona 
č.
106/1999
Sb., 
o
 svobodném 
přístupu 
k informacím, 
v 
platném
 znění. 
Členská 
rada 
poskytla 
Ústavu 
lhůtu 
do 
31.12.2013, 
po 
jejímž 
marném
 uplynutí
bude
Ústavu
až
do
odvolání
pozastaveno 
členství 
v 
Platformě.


 O 
rozhodnutí 
Členské 
rady 
by l
Ústav 
informován 
dopisem
 ze 
dne 
13.11.2013.

To mi přijde jako slušné informování dopředu, co myslíte? Poslední větu nehodnotím, kopat do tohodle skuhrání je i pod mojí úroveň.

A jaké že vysvětlení to chtěla Platforma podat?

Poprvé 
vyzvala 
Platforma 
nově
 jmenovanou 
ředitelku 
Ústavu
 Pavlu 
Foglovou, 
aby
 vysvětlila
 své 
podnikání 
z 
let
 1994‐2000, 
během
nichž 
se
 paní 
Foglová 
podle
 zpráv
 z 
tisku 
mohla
 dopustit 
praní 
špinavých 
peněz
 s 
částkou 
20 
miliónů 
Kč, 
což 
by mohlo 
znamenat
porušení
 Kodexu 
Platformy, 
podle
 nějž 
„Člen
 není 
spojen 
s,
nepodporuje 
a 
nebude 
podporovat 
v 
jakékoliv 
podobě, 
ať 
finanční,
personální 
nebo
materiální, 
nedemokratické 
politické 
nebo 
mocenské 
struktury 
nebo 
osoby
 s 
takovými to
 strukturami
 spřízněné 
(…).“
 Ani 
ředitelka 
Foglová, 
ani
 Rada 
Ústavu
 Platformě 
na
 otázky 
formulované 
v 
dopisech 
ze
 dne
 23.
a 
25.
 dubna
 2013
 neodpověděly.Což byla pěkná kauzička před volbou, ale byla ignorována a odsunuta do pozadí během vítězného pochodu institucemi, protože to smrdí jako boj proti korupci, a boj proti korupci je morálním kýčem, neoliberální fetišizací depolitizace a v konečném důsledku tekutě nahnědle fašizující simulakrem. Nebo tak něco. Prostě *nejprimitivnější český antikomunismus*. Plus jestli je pravda že ignoroval žádost o stošestku, tak olol, ale tím stejně operují jen ti ideologicky nevybavení kokoti z Žít Brno a podobných neziskovek. Občanská společnost? Pche.

A co ty čůráci chtěli ještě?

V 
současné 
předmětné 
věci 
se 
jednal o 
o 
žádost 
Platformy
 o 
poskytnutí 
informací 

o 
tom , 
zda
 pět 
členů 
Vědecké
 rady 
Ústavu,
 poradního
 orgánu
 ředitelky,
 kteří
 byli
 v
 minulosti
 členy
 Komunistické
 strany
 Československa,
 1)
 zaujímalo
 jakoukoliv
 politickou
 funkci
 a
 2),
 zda
 za
 činnost
 pro
 KSČ
 obdrželi
 jakoukoliv
 úplatu.
 Opět
 by
 se
 zde
 mohlo
 jednat
 o
 porušení
 Kodexu
 Platformy,
 podle
 nějž
„ Člen
 vědomě
 nezaměstnává,
 ať
 již
 v
 placených
 nebo
 neplacených
 funkcích,
(…)
 bývalé
 placené
 funkcionáře
 totalitních
 politických
 struktur.“

No a cos jim na to řekl?

Ústav
 dopisem
 ze
 dne
 4.11.2013
 odmítl
 informace
 poskytnout
 s
 tím,
 že
 se
 jedná

 o
 soukromý
 údaj
 a
 o
 ochranu
 občanské
 cti
 a
 lidské
 důstojnosti
 dotčených
 osob.

No tos jim řekl moc dobře, čůrákům. Takže není tak úplně pravda že  nás vylučují za to, že pánové Pithart a Prečan byli v KSČ. Vylučují za nekomunikaci a neřešení problémů s několikanásobným porušením stanov, s nějakou korupcí a možným členstvím placených funkcionářů. A co se týče toho kádrování a souladu s českým právním řádem, pravidla pro členství jsou jasná, možná to prostě někdo podělal při volbě Rady (Ale hlavně že jsme to nandali ODS a Kalouskovi!!!1oneone) a v takovémhle případě vyplývá z  konfliktu Kodexu a českého právního řádu že ÚSTR musí jít. Z Platformy.

Chalupa kouká na věci, Klaus kouká na Chalupu. Na co kouká Uhl?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víte ale, co mi tahle situace, hlavně ten chlapácký výkřik “Nechci, aby byl ÚSTR v takovém spolku. Na nejbližším zasedání rady ÚSTRu budu navrhovat vystoupení z Platformy.” připomínají? Ty nejlepší kousky z ODS, blahé paměti. “EU nám chce mluvit do našeho smrádku a teplíčka? Vystupme!”  “IUCN nám chce mluvit do rozjebávání Šumavy? Vystupme! Nebo alespoň snižme status NP Šumava!
Prostě, stejně jako když se někdo zvenčí opovážil montovat do naší korupce a šlendriánu, tak se začalo křičet o maoistickém fašismu z Bruselu a páté koloně homosexualismu a provedlo se několik tanečků okolo neoliberálních model, tak teď se začne křičet o *nejprimitivnějším českém antikomunismu* z Prahy a zatančí se okolo model neomarxistických.

Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového.

Občas narazím na článek který je špatně takovým způsobem, že jeho čtením dosáhnu satori. Zenovým mistrem pro dnešek je Aleš MICHL.

MICHL je ekonom v Raiffeisenbank. (Nebo v Rajfce, či jak tomu reklamní kreativec říká.) MICHL je členem NERVu a mnohé to vysvětluje o stavu české ekonomiky.

MICHL má vlastní sloupek v Ekonomu, kde o sobě MICHL mluví ve třetí osobě jako o MICHLiq(ovi?), v kapitálkách, čímž dává MICHL jasný signál o délce svého P3N1Su. MICHL má vlastní sloupek, ale MICHL zapomněl grafikovi říct ať mu vymyslí logo na kterém to nebude vypadat že má MICHL bradavici.

MICHL je rázný a nebojí se říkat věci natvrdo. MICHL vypadá jak levicová karikatura kapitalisty toho druhu co nemá na doutník a fešnej oblek s cylindrem. Takový namyšlený kokůtek.  MICHL je další z řady lidí fetišizující matematiku, což by si zasloužilo vlastní článek. MICHL je ale chytrý. MICHL ví že nás Číňané sežerou zaživa, protože v testech PISA jim vyšly lepší výsledky. MICHLovi bohužel uteklo že Čína dodala výsledky jen z několika velkých měst a že ta mají vždy lepší výsledky než zbytek populace (stejně tak Praha, Brno…atd.).  Jeden by řekl že tohle základní opomenutí článek o klesajících znalostech a dovednostech trochu diskvalifikuje. Ale MICHLa to nechává ledově chladným. Chce to totiž fakt velký koule, nebo jednoho velkýho kokota, aby do článku, kde MICHL ukazuje že Češi hloupnou a neumí matematiku napsal: Výsledky čínských studentů v testech PISA od OECD jsou o 18 procent lepší než českých. MICHLiq to říká natvrdo: “Jsme o 18 procent hloupější.”

Al se taky nebojí říkat věci natvrdo: “MICHL je DEBIL.”

Pokud ve svém novinovém sloupku recyklujete téma, o kterém jste psali před měsícem, víte že vyškrabujete samotné intelektuální dno, aby jste zaplatili sekyru v hospodě. Obzvlášť, když danému tématu nerozumíte. Ale takové je Tao Sedláčka. A jako voda plyne z kopce dolů, každý čtvrtek se od něho můžeme dočkat hlubokomyslných úvah zpochybňujících samotné teoretické základy ekonomie a jakýchkoli jiných věd ke kterým se zrovna nachomítne, pro potěšení pravidelných čtenářů Respektu, kteří se rozněžní nad tím jak je hluboký, nematerialistický a vědoucí, nebo tak něco. Nikdy jsem se nad ním nerozněžňoval ani mi nepřišel jako zajímavý autor, takže netuším jak se to dělá. Jediné co vím je, že většinu času mám chuť vyrvat si oči. Mám pocit že tohle myslel Teiresiás svým “Jak strašlivé je vědět když vědět neznamená nic.”

Oba sloupky se točí nad tím, jak je maximalizace zisku, respektive přirozený výběr tautologií, tedy besobsažným sdělením. Mohl bych poradit Sedláčkovi aby se podíval na tenhle odkaz a být s ublognutím hotov.  Ale nedá mi to.

Nedá mi to, protože jeho chápání přirozeného výběru je na úrovni karikatury kreacionistů: “Teorie přirozeného výběru říká že přežijí ti nejzdatnější, ale zdatnost je definována jako schopnost uspět v přirozeném výběru. Přirozený výběr je tedy tautologický, tedy nesmyslný, tedy evoluce neexistuje, tedy Mojžíš jezdil do práce na triceratopsovi. Xixixi.”

Škoda že tohle není pravda. Přirozený výběr sice preferuje ty nejzdatnější, ale zdatnost není v žádném případě definována jako schopnost uspět v přirozeném výběru, s výjimkou středoškolských učebnic a materiálů přežvýkaných mediálními mrdkami. Zdatnost je suma celé řady znaků ovlivňujících schopnost získavat potravu, unikat predátorům a produkovat potomky, jejichž váha a význam se mění v závislosti na konkrétním prostředí ve kterém daný organismus žije.

A stejně tak to funguje v ekonomii. Firma není úspěšná proto, že je nejlepší, je úspěšná proto, že dokáže dodávat produkty o které je zájem, za cenu která je nízká zákazníkům kteří je chtějí. Jedinec nemaximalizuje svůj užitek, ale uspokojuje svoje jednotlivé preference, které se liší člověk od člověka, minutu od minuty.

A i kdyby ty věty tautologické byly, tak co z toho plyne? Tautologie není bezobsažným sdělením, jak se nám snaží Sedláček namluvit, tautologie je tvrzení které je za všech okolností pravdivé. A to ani náhodou neznamená že je bezobsažné nebo nesmyslné. Hodnota tautologií zabudovaných v základech teorií spočívá v tom, jaké předpovědi nám dokáže poskytnout a jak tyto předpovědi obstojí při jejich srovnání s realitou. A ne v poskytovaní výroků plných smyslu. Ty ať si Sedláček laskavě hledá v kostele nebo na dně sklenice, obojí mu prý jde.

I can has mah own newspapr column, plz?