Skip navigation

Tak ÚSTRu pozastavili členství v EPMC. Teda, ne že bych ještě ráno tušil že něco takového jako Evropská platforma paměti a svědomí existuje, ustavující listiny byly podepisovány v Praze, a tak dál, ale stejně jsem se pobavil když jsem zjistil že prý “ÚSTR infiltrovali komunisté.” OLOL, řekl jsem si, to bude mezi *nejprimitivnějšími českými antiantikomunisty* nablito.

Nemýlil jsem se.

Odpoledne na svém FB vydal Michal Uhl ublogl následující:

Proč vystoupit z Platformy

Platforma evropské paměti a svědomí pozastavila ÚSTRu členství. ÚSTR prý infiltrovali bývalí komunisté. Tento krok považuji za nehoráznost. Několikanásobné zvaní předsedy platformy, aby se seznámil se situací uvnitř instituce, nebylo vyslyšeno. Snaha o komunikaci a hledání společných cest byla systematicky ignorována. Neschopnost pochopit, že český právní řád neumožňuje splnit ultimativní požadavky Platformy na kádrování členů Vědecké rady.

To nás vylučují za to, že pánové Pithart a Prečan byli v KSČ? To je výsměch československým dějinám.

Stanovy platformy žádné pozastavení členství neumožňují. ÚSTR nebyl informován o výsledcích a poměrech hlasování o pozastavení členství, nebyl informován dopředu, že se taková věc bude projednávat. Platformě chybí respekt k dodržování demokratických principů.

Celé je to velké divadlo, které nemá mezinárodní rozměr, ale je řízeno výkonnou ředitelkou z Prahy, která měla v ÚSTRu osobní neshody.

Platforma je sdružení s politickým rozměrem, které reprodukuje totalitární praktiky. 

Nechci, aby byl ÚSTR v takovém spolku. Na nejbližším zasedání rady ÚSTRu budu navrhovat vystoupení z Platformy.

Michal Uhl
člen Rady ÚSTR

Inu, jak to říct…. stanovy Platformy jsou na internetu k dispozici, stejně jako dopis oznamující a vysvětlují členství. Podíváme se na ně?

Stanovy platformy žádné pozastavení členství neumožňují. ÚSTR nebyl informován o výsledcích a poměrech hlasování o pozastavení členství, nebyl informován dopředu, že se taková věc bude projednávat. Platformě chybí respekt k dodržování demokratických principů.

Uhl má pravdu. Pozastavení členství není ve stanovách ošetřeno. Platforma udělala chybu že ÚSTR rovnou nevyloučila, k čemuž má nezpochybnitelnou pravomoc. Souhlasím. Ovšem stejně tak nemůžu ve stanovách najít nic o povinnosti informovat o výsledcích a poměrech hlasování, či informování dopředu, ale nechci křivdit, možná je to ošetřeno jinde. Jenže v samotném vysvětlovacím dopisu se píše:

V 
souladu
 s 
čl.
8 
odst.
1
 a 
2 
Stanov
 Platformy
 evropské
 paměti
 a 
svědomí,
 zájmového 
sdružení 
právnický ch
osob
 (dále 
jen 
„Platforma“),  rozhodla 
Členská
 rada 
jako
 nejvyšší 
orgán
 Platformy 
na 
výročním 
zasedání 
dne 
13.11.2013, 
že 
bude
 Ústav 
pro
 studium 
totalitních  režimů 
(dále 
jen 
„Ústav“) 
naposledy 
vyzván
 k 
poskytnutí 
informací ,
které 
již
 před tím 
odmítl 
sdělit 
Prezidentovi
 Platformy 
na
 základě jeho 
žádosti 
v 
dopise 

formulovaném 
jako 

žádost 
o 
poskytnutí 
informací
 podle 
zákona 
č.
106/1999
Sb., 
o
 svobodném 
přístupu 
k informacím, 
v 
platném
 znění. 
Členská 
rada 
poskytla 
Ústavu 
lhůtu 
do 
31.12.2013, 
po 
jejímž 
marném
 uplynutí
bude
Ústavu
až
do
odvolání
pozastaveno 
členství 
v 
Platformě.


 O 
rozhodnutí 
Členské 
rady 
by l
Ústav 
informován 
dopisem
 ze 
dne 
13.11.2013.

To mi přijde jako slušné informování dopředu, co myslíte? Poslední větu nehodnotím, kopat do tohodle skuhrání je i pod mojí úroveň.

A jaké že vysvětlení to chtěla Platforma podat?

Poprvé 
vyzvala 
Platforma 
nově
 jmenovanou 
ředitelku 
Ústavu
 Pavlu 
Foglovou, 
aby
 vysvětlila
 své 
podnikání 
z 
let
 1994‐2000, 
během
nichž 
se
 paní 
Foglová 
podle
 zpráv
 z 
tisku 
mohla
 dopustit 
praní 
špinavých 
peněz
 s 
částkou 
20 
miliónů 
Kč, 
což 
by mohlo 
znamenat
porušení
 Kodexu 
Platformy, 
podle
 nějž 
„Člen
 není 
spojen 
s,
nepodporuje 
a 
nebude 
podporovat 
v 
jakékoliv 
podobě, 
ať 
finanční,
personální 
nebo
materiální, 
nedemokratické 
politické 
nebo 
mocenské 
struktury 
nebo 
osoby
 s 
takovými to
 strukturami
 spřízněné 
(…).“
 Ani 
ředitelka 
Foglová, 
ani
 Rada 
Ústavu
 Platformě 
na
 otázky 
formulované 
v 
dopisech 
ze
 dne
 23.
a 
25.
 dubna
 2013
 neodpověděly.Což byla pěkná kauzička před volbou, ale byla ignorována a odsunuta do pozadí během vítězného pochodu institucemi, protože to smrdí jako boj proti korupci, a boj proti korupci je morálním kýčem, neoliberální fetišizací depolitizace a v konečném důsledku tekutě nahnědle fašizující simulakrem. Nebo tak něco. Prostě *nejprimitivnější český antikomunismus*. Plus jestli je pravda že ignoroval žádost o stošestku, tak olol, ale tím stejně operují jen ti ideologicky nevybavení kokoti z Žít Brno a podobných neziskovek. Občanská společnost? Pche.

A co ty čůráci chtěli ještě?

V 
současné 
předmětné 
věci 
se 
jednal o 
o 
žádost 
Platformy
 o 
poskytnutí 
informací 

o 
tom , 
zda
 pět 
členů 
Vědecké
 rady 
Ústavu,
 poradního
 orgánu
 ředitelky,
 kteří
 byli
 v
 minulosti
 členy
 Komunistické
 strany
 Československa,
 1)
 zaujímalo
 jakoukoliv
 politickou
 funkci
 a
 2),
 zda
 za
 činnost
 pro
 KSČ
 obdrželi
 jakoukoliv
 úplatu.
 Opět
 by
 se
 zde
 mohlo
 jednat
 o
 porušení
 Kodexu
 Platformy,
 podle
 nějž
„ Člen
 vědomě
 nezaměstnává,
 ať
 již
 v
 placených
 nebo
 neplacených
 funkcích,
(…)
 bývalé
 placené
 funkcionáře
 totalitních
 politických
 struktur.“

No a cos jim na to řekl?

Ústav
 dopisem
 ze
 dne
 4.11.2013
 odmítl
 informace
 poskytnout
 s
 tím,
 že
 se
 jedná

 o
 soukromý
 údaj
 a
 o
 ochranu
 občanské
 cti
 a
 lidské
 důstojnosti
 dotčených
 osob.

No tos jim řekl moc dobře, čůrákům. Takže není tak úplně pravda že  nás vylučují za to, že pánové Pithart a Prečan byli v KSČ. Vylučují za nekomunikaci a neřešení problémů s několikanásobným porušením stanov, s nějakou korupcí a možným členstvím placených funkcionářů. A co se týče toho kádrování a souladu s českým právním řádem, pravidla pro členství jsou jasná, možná to prostě někdo podělal při volbě Rady (Ale hlavně že jsme to nandali ODS a Kalouskovi!!!1oneone) a v takovémhle případě vyplývá z  konfliktu Kodexu a českého právního řádu že ÚSTR musí jít. Z Platformy.

Chalupa kouká na věci, Klaus kouká na Chalupu. Na co kouká Uhl?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víte ale, co mi tahle situace, hlavně ten chlapácký výkřik “Nechci, aby byl ÚSTR v takovém spolku. Na nejbližším zasedání rady ÚSTRu budu navrhovat vystoupení z Platformy.” připomínají? Ty nejlepší kousky z ODS, blahé paměti. “EU nám chce mluvit do našeho smrádku a teplíčka? Vystupme!”  “IUCN nám chce mluvit do rozjebávání Šumavy? Vystupme! Nebo alespoň snižme status NP Šumava!
Prostě, stejně jako když se někdo zvenčí opovážil montovat do naší korupce a šlendriánu, tak se začalo křičet o maoistickém fašismu z Bruselu a páté koloně homosexualismu a provedlo se několik tanečků okolo neoliberálních model, tak teď se začne křičet o *nejprimitivnějším českém antikomunismu* z Prahy a zatančí se okolo model neomarxistických.

Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *